Management Body of Dhanraj Khaitan Charitable Trust

Shree Jaiprakash Khaitan(Chairman) Shree Pradeep Khaitan (Secretary)
Shree D. P. Agarwal (Director) Shree Vinod Khaitan (Treasurer)